Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  HEDİYE GÖNDERME VE KABUL İŞLEMLERİ HAKKINDA
  16.12.2021

            15/04/2020 gün ve 31100 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler ile 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un "Hükümlüye dışarıdan gönderilen hediyeyi kabul etme hakkı" başlıklı 69'uncu madde esas ve usulleri; 29/3/2020 tarih ve 31083 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik'in "Dışarıdan gönderilen hediyeleri kabul etme hakkı" başlıklı 77. maddesinde (Değişik:RG-12/11/2021-31657-CK-4773/30md.) belirlenmiştir. Bu kapsamda hükümlü/tutuklulara dışarıdan gönderilen hediyelerin kuruma kabul işlemlerinin;

   

  1. Hediye olarak ancak kitap veya giyim eşyası kabul edilebilmektedir.

   

  2. Hediye olarak kitabın ücreti de gönderilebilir, bu durumda kitap, kurum kantini aracılığıyla temin edilecektir.

   

  3. Hediye edilecek eşyanın tahmini değeri hükümlülerin haftalık olarak yapabilecekleri harcama limitinden fazla olamaz.

   

  4. Hediye olarak kitabın ücreti de gönderilebilir, bu durumda kitap, kurum kantini aracılığıyla temin edilecektir.

   

  5. Hediye, ziyaretçi tarafından verilebileceği gibi posta veya kargo yolu ile de gönderilebilir.

   

    a. Posta / kargo yolu ile gönderilmesi durumunda;

  Dışarıdan posta/kargo yolu ile taraflarına hediye olarak gönderilen kitap ya da kitaplar; yılbaşı, doğum günü, ilgilinin mensup olduğu dinin resmi bayram günlerinde ve yönetmelik 77. madde hükmü kapsamında 2 (iki) ayda bir kez olacak şekilde Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım aylarının ilk haftasında gönderilmesi ya da bu ayların ilk haftasında Müdürlüğümüze ulaşması durumunda kabul edilecektir.

  Aynı hediye döneminde tutuklu ve hükümlüye aynı kişiler tarafından sadece bir kez kitap ya da kitaplar gönderilebilmektedir.

  Belirtilen aylarda belirtilen günler dışında kuruma posta/kargo yolu ile gönderilen kitap ya da kitaplar (ders kitapları hariç) kuruma kabul edilmeyerek iade edilecektir. İade edilememesi durumunda ise bir sonraki hediye kabul zamanında Eğitim Kurulu Başkanlığı'nca Kanunun 62/3. maddesi gereğince incelenerek verilmesi uygun bulunan yayınların taraflarına teslim edilmek üzere emanet eşya deposuna alınacaktır.

   

     b. Ziyaretçi tarafından getirilmesi durumunda;

  Hükümlü/tutuklulara ziyaret yolu ile taraflarına hediye olarak getirilen kitap ya da kitaplar yılbaşı, doğum günü, ilgilinin mensup olduğu dinin resmi bayram günlerinde ve yönetmelik 77. madde hükmü kapsamında 2 (iki) ayda bir kez olacak şekilde Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında bulunduğu oda/koğuşun ilk kapalı görüş haftasında kapalı görüş gününde Kurum Müdürlüğümüze getirilmesi durumunda kabul edilecektir.

  Aynı hediye döneminde tutuklu ve hükümlüye aynı kişiler tarafından sadece bir kez kitap ya da kitapların getirilmesi gerekmektedir.

  Belirtilen aylarda belirtilen günler dışında getirilen kitap ya da kitaplar (ders kitapları hariç) kuruma kabul edilmeyecektir.

   

   

   

  mevzuat hükümleri doğrultusunda bu şekilde olacağı ilgililere ilanen duyurulur.

  Adres

  Avarız Köyü Yolu Üzeri 7.km Merkez / EDİRNE

  Telefon

  +90 (284) 224 80 53 - 54

  +90 (506) 600 61 22

  E-Posta

  edirne.ftcikisaretadalet.gov.tr